Adatvédelmi Tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatvédelemmel kapcsolatos jogait. 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Xstation.hu – a továbbiakban:Weboldal – különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja: 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:

Pénzes Áron (EV)

(Xstation Gaming szabadidőközpont)

Székhely:

9012.Győr, Tihanyi Árpád.u.10. 4es üzlet.

Weblap:

x-station.hu

Kapcsolattartás: 

Pénzes Áron üzletvezető , Szendrődi Renátó üzletvezető

Telefon: 

+36308341288, 06 96 207-031

E-mail: 

puls@x-station.hu, xstationfoglalas@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő:

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 9012, Győr, Tihanyi Árpád.u.10. vagy az info@x-station.hu e-mail címen.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:

adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat vonatkozásában történik

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

belső adminisztráció megkönnyítése

a gyakorlatban, az adatai az Ön igényelt helyének lefoglalására lesznek  felhasználva.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából Facebook , és Instagram , illetve Twitter oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció : weblapunkon nem lehetséges.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:

  1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  4. az adat kezelésének korlátozása;
  5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5.Sütik Használata:

A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A sütik a Google, a Facebook és a az általunk biztosítottak, előbbiek felhasználása a Google Adwords és a Facebook Pixel rendszerén keresztül, utóbbiaké a webshopon belül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a webshop a felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait (egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják).

Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

6. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai az x-station.hu web címen történő közzététellel lépnek hatályba. A ….​ mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.

Xstation@2019