ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek az X-station.hu (székhely: adószám:) és az X-station.hu weboldalán bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint: 

1.DEFINICIÓK:


1.1 ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul az x-station.hu weboldalon közzétenni
1.2 Szolgáltató vagy Üzemeltető: (székhely:., , adószám:)
1.3 Felhasználó: A Szolgáltató weboldalán nyújtott szolgáltatás igénybevevője. Lehet minden 10. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár, nagykorú kíséretével 8. életévét be nem töltött magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar vagy külföldi jogi személy
1.4 Felek: Szolgáltató/Üzemeltető és a Felhasználó együtt
1.5 Játék :az üzenetben igénybe vehető játéklehetőség.
1.6 Portál: a www.x-station.hu weboldal
1.7 Foglalás: a Portálon keresztül online, sms-ben a +36308451288as telefonszámon . Az időpont foglalásnak nem előfeltétele a regisztráció.
1.8 A játék helyszínei: 9012, Győr, Tihanyi Árpád.u.10.
1.9 A Játék időtartama: 60 perc
1.10 VIP Játék: mint pl. születésnap,saját buli … stb.
1.11 Csapatépítés: céges csapatépítők, osztálykirándulások… stb.
1.11 Fizetés: a helyszínen készpénzben

1.12 eseti kedvezmény: mint pl. hosszabb foglalásnál… stb.


2. FOGLALÁS

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése, időpont foglalása regisztrációhoz nem kötött.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a Portálon csak a szabad időpontokra lehet indítani.
(2) Az időpontfoglaláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.
(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:
● a kiválasztott konzol megjelölését
● az időpontot
(4) 1 órával a foglalni kívánt játék időpontja előtt már csak SMS-ben lehet foglalni a +36308451288as  telefonszámon, melyre a Szolgáltató SMS-ben ír vissza a foglalás sikerességéről. A foglalás csak abban az esetben minősül érvényesnek, amennyiben az időpontja eltűnt az elérhető időpontok közül a foglalást követően.

(5) A játék díja 1500,- Ft, azaz ezer-ötszáz forint játékonként, kivéve az eseti. A játékot egy konzolon egy időpontban maximum kettő játékos játszhatja. A felhasználó személyesen, az üzletben az időpont előtt minimum 2 órával, online, az időpontfoglalás menüpontban és a jelen 3. (4) pontban foglaltak szerint SMS-ben foglalhat. Minden esetben a helyszínen lehetséges a fizetés: készpénzben.
(6) A játék díját a helyszínen a játék előtt tudja kiegyenlíteni a Felhasználó a jelen 3. (5) pontban foglalt módon.

3. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1 A Felhasználónak joga van az info@x-station.hu email címre küldött üzenetben lemondani a foglalását 12 órával az időpont előtt, illetve 2órával az időpont előtt SMS-ben, vagy telefonon, a +36308451288as számon .

4. KOMPENZÁCIÓ

(1) Amennyiben a Szolgáltató technikai, műszaki vagy egyéb okok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít.
(2) Vis major esetén kártérítést a Szolgáltató nem fizet, azonban minden esetben igyekszik a Szolgáltató a Felhasználónak új időpontot biztosítani.
(3) Amennyiben a Felhasználó játékmenete az ÁSZF vagy a Felelősségvállalási nyilatkozatban elfogadottak és aláírtak megsértése miatt szakad meg, a Szolgáltató pénzvisszafizetésre vagy újabb időpontfoglalásra nem kötelezhető.

5. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

A10. életévét be nem töltött személy nevében a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által megbízott jelenlévő nagykorú tehet nyilatkozatot (ld. A helyszínen Felelősségvállalási nyilatkozat)
(2) 10. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.
(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.
(4) A lefoglalt időponthoz képest 30 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség.
(5) A játék időtartama meghatározott. A játékidő meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben szabad a következő időpont .
(6) Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését a Felhasználóra hárítja.

5. A JÁTÉK NYELVE

(1) Magyar, angol

6. CSAPATÉPÍTŐK, VIP JÁTÉKOK

(1) Csapatépítők vagy VIP játékok foglalására e-mailben van lehetőség az info@x-station.hu címen. Illetve Telefonon a +36308451288as számon.

7. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

(1) A Felhasználó a foglalás véglegesítésével elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(1) Bővebben: http://x-station.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

9. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Felhasználónak a szórakoztató létesítmény működtetésével, a Felhasználók jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, keresse fel az Üzemeltetőt az alábbi elérhetőségen:
E-mail: info@x-station.hu
Az Üzemeltető a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül válaszol a Felhasználónak az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

10. IRÁNYADÓ JOG, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A jelen ÁSZF-re a Szolgáltató székhelye szerinti jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, úgy a felmerülő jogvitáik tekintetében Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

11. HASZNÁLT NYELV

Az ÁSZF magyar nyelven készült.

12. HATÁLY

Jelen ÁSZF 2019. Február.15. napjától hatályos.

Xstation- ..A ma játékterme ..2019 -Nézz be hozzánk!